เบอร์สวย เบอร์ยอดนิยมในปัจจุบัน

เบอร์สวย มีความหมายและพลังอำนาจที่แฝงมากับตัวเลข ทำให้ความเชื่อเรื่องเลขศาสตร์ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะตั้งแต่เลข 0-9 ต่างก็เป็นตัวแทนของดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวง ที่เชื่อว่ามีอิทธิพลต่อดวงชะตาของมนุษย์ ตัวเลขต่าง ๆ จึงถูกนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อเสริมดวงชะตาในด้านต่าง ๆ ของผู้ใช้ให้ดีขึ้น เบอร์สวย ก็เป็นหนึ่งในหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก

เบอร์สวย

หลักการดูเบอร์สวย

1. ให้ดูความสวย และเลขซ้ำ ๆ จากท้ายขึ้นมา ( ขวาไปซ้าย ) ยิ่งเลขซ้ำมาก ยิ่งราคาสูง
2. ความห่างของตัวเลขไม่ควรเกินจากกัน 2-3 หลัก
3. ถ้าเลขเรียง เรียงขึ้นจากซ้ายไปขวา จะมีราคาสูงกว่าเรียงลง
4. ตัวเลขยอดนิยม คือ 8, 9, 5, 7 และที่เหลือก็แล้วแต่ความต้องการของบุคคล

ประเภทของเบอร์สวยที่นิยมใช้ ได้แก่

  • เบอร์คู่ คือ เบอร์ที่มีลักษณะคือจะมีเลข 2 คู่อยู่ที่ด้านหลัง ได้แก่ XXYY เป็นเบอร์ที่นิยมราคาแล้วแต่กลุ่มตัวเลข เลขคู่ที่นิยม คือ 8899, 9988, 9900, 0099, 5599, 9955
  • เบอร์ตอง คือ ตัวเลขเดียวกันที่เรียงกันสามตัว เช่น 111 222 333 เป็นต้น เป็นเบอร์ที่จำง่ายและได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเชื่อในความหมายของตัวเลขที่เป็นมงคล
  • เบอร์เรียง เป็นเลขที่เรียงลำดับกันจากน้อยไปมาก เช่น 12345 หรือจากมาก ไปน้อย เช่น 54321 เป็นเบอร์สวยที่จำง่าย นิยมเป็นเลขต้นๆของเบอร์
  • เบอร์สองตัว คือ หมายเลขท้าย 7 หรือ 8 หลักของเบอร์โทรศัพท์ เพียงแค่ 2 ตัวเลข เช่น 080-2442224 ราคาจะขึ้นอยู่กับเลข 4 ตัวท้ายและภาพรวมความสวยของเบอร์
  • เบอร์เรียง เป็นเลขที่เรียงลำดับกันจากน้อยไปมาก เช่น 12345 หรือจากมาก ไปน้อย เช่น 54321 เป็นเบอร์สวยที่จำง่าย นิยมเป็นเป็นเลขต้นๆของเบอร์โทรศัพท์
  • เบอร์เซเว่น คือ หมายเลขท้าย 7 หลักของเบอร์โทรศัพท์ ที่ส่วนมากมักจะเป็นหมายเลขเดียวกันและมีราคาที่ค่อนข้างสูง เช่น 08X-9999999
  • เบอร์ซิกซ์ คือ หมายเลข 6 หลักของเบอร์โทรศัพท์ ที่มักจะเป็นเลขท้าย และเป็นตัวเลขเดียวกัน เช่น 09X-X555555
  • เบอร์ไฟว์ คือ ตัวเลขที่เหมือนกัน 5 ตัว นิยมอยู่ในตำแหน่งท้ายของเบอร์โทรศัพท์ เช่น 08X-XX1-1111
  • เบอร์โฟร์ คือ ตัวเลขเดียวกันที่เรียงกันสี่ตัว มักจะใช้เป็นหมายเลขท้ายของเบอร์โทรศัพท์ เช่น 8888, 9999 เป็นเบอร์สวยยอดนิยมอีกประเภทหนึ่ง โดยมักจะอิงความหมายและพลังของเลขนั้น ๆ ที่ดีและเป็นมงคล
  • เบอร์สองตอง คือ เบอร์ที่มีเลขตองซ้ำกันสองครั้ง มีหลายแบบ ทั้งเป็นเบอร์หน้า เบอร์กลาง หรือเบอร์ท้ายก็ได้ เช่น 0x-999111xy , 0xx-222555x , 0xx-x555999 เป็นต้น
  • เบอร์กระจก คือ หมายเลขชุดเดียวกัน แต่จะสลับกันแบบเดินหน้าหรือถอยหลัง มีตัวกลางคั่นไว้เหมือนกระจกสะท้อนตัวเลข เช่น 09X-5561655 , 08X-1159511 เป็นต้น ซึ่งเป็นหมายเลขที่ได้รับความนิยมอีกประเภทหนึ่งเพราะจำง่าย
  • เบอร์ชุด คือ เบอร์กลุ่มที่มีหมายเลขด้านหน้าเหมือนกัน โดยเรียงลำดับเลขท้ายเบอร์ไปเรื่อยๆ เช่น 09X-6522251, 09X-6522252 , 09X-6522253 เป็นเบอร์ที่นิยมใช้สำหรับองค์กร ครอบครัว เพราะจำได้ง่าย
  • เบอร์หาบ คือ กลุ่มเลข 2 ชุด คล้ายเบอร์กระจก แต่ไม่มีตัวเลขคั่นกลาง เช่น 022220 เป็นเบอร์ที่จำง่าย นิยมเป็นหมายเลขท้ายๆของเบอร์โทรศัพท์
  • เบอร์สูตรคูณ คือ เบอร์ที่มีลักษณะคล้ายกับแม่สูตรคูณและเป็นเบอร์ที่ฟังแล้วจำง่าย เช่น 0xx-428-4312 ,0xx-515-5315
  • เบอร์พัน-พัน คือ เบอร์ที่มีเลขพันอยู่สองชุดด้วยกัน เช่น 08-Y000-X000

เบอร์สวยกับเบอร์มงคลอยู่ในเบอร์เดียวกันได้หรือไม่ ?

อย่างไรก็ดี ยังมีเบอร์สวย เบอร์มงคลอีกหลายลักษณะที่ถูกจัดเรียงขึ้นมาเพื่อเสริมด้านต่างๆโดยเฉพาะ เช่น เบอร์ที่เสริมด้านเมตตามหานิยม เสริมด้านเสน่ห์ โชคลาภ เงินทอง ความรัก เป็นการจับคู่หรือเรียงตัวเลขที่มีความหมายส่งเสริมกันตามความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านเลขศาสตร์ ซึ่งท้ายสุดแล้วก็อยู่ที่วิจารณญาณและการตัดสินใจของผู้ใช้นั่นเอง