เบอร์มงคล 6 หลักการร้อยเรียง

หลักการร้อยเรียงเบอร์มงคล 6 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์ เราสามารถซื้อ ขาย ได้ทั่วไป แต่ เบอร์มงคล ซึ่งเป็นเบอร์ที่แต่ละคู่ตัวเลขของเบอร์มีความหมายมงคล ความหมายที่ดี เหมาะสมกับผู้ใช้งาน การคัดเลือกเบอร์มงคลให้เหมาะกับผู้ใช้งานจึงไม่ใช่เรื่องง่าย

สามารถค้นหาเบอร์โทรศัพท์มงคลได้จากที่ใดบ้าง ?

การเลือกเบอร์มงคล สามารถค้นหาได้จากหลายวิธี เช่น สอบถามจากหมอดู หรืออาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดเบอร์มงคล แต่อาจมีค่าใช้จ่ายในการจัดการ หรือการวางเบอร์ในราคาสูง ดังนั้นวิธีการเลือกเบอร์มงคล ด้วยตนเองสามารถทำได้ ซึ่งมีวิธีการ 6 ข้อ

เบอร์มงคลกับหลักการร้อยเรียงทั้ง 6 ข้อ

1.ในเบอร์มงคลห้ามมีคู่เสียแม้แต่คู่เดียว

หาก 8 ตัวท้าย มีเลขเสียในเบอร์ก็ถือว่าไม่มงคล เป็นการเปิดช่องให้สิ่งไม่ดีเข้ามาได้ง่าย โดย 8 ตัวท้ายหมายถึง 08-XXXX-XXXX

เบอร์มงคลจะเป็นเบอร์มงคล เบอร์นั้นจะต้องไม่มีคู่เสียแม้แต่คู่เดียว ซึ่งบางอาจารย์จะใช้เพียง 7 ตัวท้าย ซึ่งมูลค่าจะลดลงมาจาก 8 ตัวท้ายค่อนข้างมาก แต่ 8 ตัวท้ายจะครอบคลุมมากกว่า ซึ่ง 2 ตัวหน้าเป็นคู่ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เป็นคู่ที่เหมือนกันทั้งประเทศ ซึ่งตอนนี้สำหรับประเทศไทย ตอนนี้มี 08 09 06 เรียกว่าพลังมวลชนทั้งประเทศ กล่าวคือ ส่งพลังให้กับคนทั้งประเทศ ซึ่งเหตุการณ์หรือสภาวะบางอย่างจะใกล้เคียงกัน

ในตัวเลข 8 ตัวท้ายในเบอร์โทรศัพท์ จะนับได้ทั้งหมด 7 คู่


เบอร์มงคล ตำแหน่งเบอร์

  • คู่ที่ 1 2 3 หมายถึง ตำแหน่งลักษณะบุคลิกภายนอก ลักษณะท่าทาง สิ่งที่บุคคลอื่นมองเรา หรือเรียกว่า First Impression เป็นตำแหน่งปัจจัยภายนอก หรือการแสดงออกของผู้ใช้ เช่น การแต่งตัว คำพูด ความใจดี ความเป็นมิตร ความน่ารัก ความเคร่งขรึม ความน่ากลัว เป็นต้น
  • คู่ที่ 4 5 6 หมายถึง บอกถึงอดีต ปัจจุบัน อนาคต เป็นตำแหน่งของความถนัด พรสวรรค์พิเศษ สิ่งที่จะต้องเจอจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนความมุ่งหวังที่อยากจะเจอในอนาคต
  • คู่ 7 หมายถึง สติปัญญา สมอง ตัวตนของผู้ใช้ เป็นตำแหน่ง ความคิด การตัดสินใจ ความรู้สึกภายใน

2. ดูจากฐานดวงเดิม

กล่าวคือ ดูว่าเบอร์เดิมเรามีเลขคู่ไหนดีบ้าง แล้วเลือกให้ใกล้เคียงกับเลขเดิมที่เราเคยมี ซึ่งเรียกว่าฐานดวงเดิมของเรานั่นเอง ดังนั้นก่อนเปลี่ยนเบอร์ต้องดูฐานเดิมให้ดีก่อนเปลี่ยน หรือหากเบอร์เดิมมีแต่คู่เสีย ก็เลือกจากตัวเลขที่เรามีสัก 1 ตัว เช่น 081-9199488 เบอร์ใหม่ควรจะมีเลข 9 หรือ 8 สักคู่ เพื่อทดแทนการสูญเสียพลังของ 88 หรือ 48 นั่นเอง แต่หากฐานเดิมมีกลุ่มตัวเลขมังกร หงส์จำเป็นจะต้องรักษาฐานเดิมนั้นไว้ด้วย

3. เลขคู่ดี

สำหรับเบอร์โทร ต้องเลือกคู่เลขที่ดี ไม่ใช่ผลรวมดี ควรให้ความสำคัญกับ 8 ตัวเลขท้ายเบอร์ ซึ่งไม่ใช่สำหรับผลรวมเบอร์ ซึ่งคู่ตัวเลขในเบอร์โทรมีผลต่อผู้ใช้ 95 – 100 % . ผลรวมจะส่งผลเพียง 0 – 5% เท่านั้น
ผลรวมจะส่งผลดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำว่าดีหรือไม่ดี คล้ายเงาตามตัว แต่สำหรับหลายๆท่านที่ต้องการทั้งคู่ดีผลรวมดี ก็สามารถทำได้ อยู่ที่ความสบายใจของแต่ละท่าน ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งคู่ดีผลรวมดีมูลค่าของเบอร์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

4. ตำแหน่งสติ

คู่สุดท้ายในเบอร์โทร ถือว่าคือตัวสำคัญมาก เรียกว่าตำแหน่งสติ หรือสามารถเรียกได้ว่าตำแหน่งตัวตนของเจ้าของเบอร์ โดยคู่ที่นิยม ได้แก่ 15/51 14/41 45/54 /56/65 95/59 55 ซึ่งจะสะท้อนถึงสติ ปัญญา ความเฉลี่ยวฉลาดของผู้ใช้

ทั้งนี้ทั้งนั้น หากในเบอร์มีคู่ซ้ำมาก ความหมาย คำทำนายก็จะเอนเอียงไปทางคู่นั้นมากขึ้นตามไปด้วย เช่น 08798989565 คู่ปิดท้ายคือ 65 แต่อิทธิพลของ 89 ที่มีมากเกินกว่าครึ่งของเบอร์จะส่งผลต่อผู้ใช้โดยรวมค่อนข้างสูง

5. เลือกเบอร์มงคลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้งาน

เช่นเป็นเบอร์ส่วนตัว เบอร์ทำงาน เบอร์ติดต่อลูกค้า หากเลือกคู่ตัวเลขที่เหมาะสมย่อมส่งผลดีต่องาน อย่าเลือกคู่ตัวเลขตามคนอื่น ให้เลือกคู่ตัวเลขที่เหมาะกับเรามากที่สุด และเราสามารถยอมรับข้อด้อยของตัวเลขแต่ละคู่ได้ งานที่ต้องเน้นการเจรจา ก็ต้องมีคู่ตัวเลขด้านการเจรจา ด้านเสน่ห์ หรือตัวเลขเกี่ยวกับวาจา วาทศิลป์ หากเป็นหัวหน้างาน หรือเป็นเจ้าของกิจการ ก็ต้องใช้ตัวเลขของกลุ่มผู้นำ ผู้มีอำนาจ โดยวางตำแหน่งให้เหมาะสม

6. ตรวจสอบจุดด้อยของเบอร์เดิม

ดูเบอร์เดิมว่ามีจุดด้อยจุดไหน แล้วใช้คู่ตัวเลขอื่นเข้ามาลบล้างจุดด้อยนั้น เช่น มีตัวเลข 777 คือ เหนื่อยยาก ลำบาก งานหนัก ปัญหารุมเร้า ย้ำคิดย้ำทำ เครียด แต่ต่อสู้กับปัญหาได้ดี มีความทรหด อดทนสูง หนักเอาเบาสู้ จริงจัง เพราะฉะนั้นในเบอร์ใหม่ควรจะมีเลข 7 อยู่ (47 78 79) เพื่อยังคงรักษาความจริงจังไว้

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เลขไหนมงคลหรือไม่มงคล โดยสามารถดูได้จากตารางด้านล่างประกอบ


ตารางเบอร์มงคล เลขมงคล
การร้อยเรียง เบอร์มงคล วิธีการที่ง่าย ๆ ในการสังเกตเบอร์มงคล และเลือกให้เหมาะสมกับผู้ใช้ให้มากที่สุด เพื่อให้ได้พลังที่ดีของเบอร์มงคลช่วยสนับสนุนผู้ใช้ สามารถสังเกตได้คือ ไม่มีเลขคู่เสีย (สามารถดูได้จากตารางเลขมงคล) ดูจากฐานดวงเดิมของผู้ใช้ สังเกตเลขคู่ดี เพราะผลรวมส่งผลน้อยมาก อีกทั้งยังต้องมีคู่เลขสติปิดท้าย เพื่อให้ชีวิตราบรื่น พร้อมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน