หน้าที่การงาน ก้าวหน้าด้วยเลขมงคล

เลขมงคล เสริมด้านหน้าที่การงาน

เลขมงคลที่ส่งเสริมด้าน หน้าที่การงาน ให้มีความก้าวหน้า มีผู้ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ น่าเชื่อถือทั้งบุคลิก ท่าทางการวางตัว ซึ่งแต่ละกลุ่มตัวเลขมงคลจะส่งเสริม หน้าที่การงาน และมีความหมายของตัวเลขที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับผู้เลือกใช้ว่าต้องการแบบใดให้เหมาะสมกับตนเอง

ความหมายของกลุ่มตัวเลข 246 642 249 942 645 546

ความหมายกลุ่มเลข 246/642

กลุ่มตัวเลข กลุ่มนี้ส่งเสริมด้านการมีผู้ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นผู้มีวาทศิลป์ดี เก่งด้านการติดต่อประสานงาน การนำเสนองาน คำพูดมีเหตุมีผล มีความคิดสร้างสรรค์ ผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูเมตตา ชีวิตค่อนข้างมีความสุข มีงานและมีเงินเข้ามามาก เงินทองไม่ขาดมือ หาเงินได้หายทาง ทั้งนี้ยังเป็นผู้มีคิดในแง่ดี สดใจร่าเริง มีรสนิยมดี ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี เหมาะกับทุกอาชีพที่ต้องอาศัยการเจรจา งานประสานงานต่างๆ ธุรกิจ ค้าขาย ติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร เลขานุการ งานบริการ การค้า การติดต่อเจรจา งานติดต่อประสานงาน

เลขมงคล 246

ความหมายกลุ่มเลข 249/942

เป็นผู้มีสติปัญญาดี ฉลาดในการใช้คำพูด คิดเร็วทำเร็วพูดเร็ว ทำงานไวกว่าคนอื่น มีความทันสมัย ทันเหตุทันโลกเสมอ แสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ เด่นด้านการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตา สนับสนุนเกื้อกูลดี ยิ่งพูดยิ่งได้เงิน ทั้งนี้ยังมีความสามารถด้านเทคโนโลยี ไอที การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ การติดต่อสื่อสารทางไกล ธุรกิจนำเข้าส่งออก งานบริการต่างๆ

เลขมงคล 249

ความหมายกลุ่มเลข 645/546

เป็นผู้มีความรู้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ให้ตัวเองเสมอ มีความน่าเชื่อถือทั้งในความพูดและบุคลิกท่าทาง ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดี ชีวิตประสบความสำเร็จได้ง่าย มีพรสรรค์ทั้งในด้านวิชาการ นำเสนอผลงานได้ดี บริหารจัดการงานได้ดี ใช้ปัญญาใช้เหตุผลมาก่อนอารมณ์เสมอ ใจเย็น ทำงานที่รับมอบหมายออกมาดี ได้รับความชื่นชมอยู่เสมอ ปรับตัวเข้าหาผู้อื่นได้ดี มีรสนิยมเป็นของตัวเอง

เลขมงคล 645

อยากเสริมด้านอื่น ๆ คลิกอ่านบทความ : ความรัก การเงิน การเรียน