ธาตุกับหมายเลขโทรศัพท์

ธาตุในบทความนี้เราจะแบ่งออกเป็น 2 ธาตุ นั่นก็คือ ธาตุตามหลักโหราศาสตร์จีน และคู่ธาตุตามหลักโหราศาสตร์ไทย ซึ่งแต่ละศาสตร์จะมีความเชื่อที่ต่างกัน และผู้ใช้เบอร์มงคล จะเลือกเบอร์ที่เหมาะสมกับธาตุของตนเองด้วย ดังนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของผู้ที่ใช้

ธาตุตามโหราศาสตร์จีน

แบ่งออกเป็น 5 ธาตุ คือ ดิน น้ำ ไฟ ไม้ ทอง ถือเป็นพลังงานจากธรรมชาติของโลก เปรียบเสมือนพลังแม่เหล็กโลก นำมาใช้ประโยชน์แก่ผู้ใช้ โดยต้องผ่านมาการคำนวณมาอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ธาตุ ซึ่งถือเป็นศาสตร์โบราณที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจค่อนข้างมาก

วัฏจักรธาตุตัวเลขทั้ง 5

การส่งเสริมและการข่มทำลาย

 • ธาตุดิน เสริม ธาตุทอง ข่มทำลาย ธาตุน้ำ
 • ธาตุน้ำ เสริม ธาตุไม้ ข่มทำลาย ธาตุไฟ
 • ธาตุไม้ เสริม ธาตุไฟ ข่มทำลาย ธาตุดิน
 • ธาตุไฟ เสริม ธาตุดิน ข่มทำลาย ธาตุทอง
 • ธาตุทอง เสริม ธาตุน้ำ ข่มทำลาย ธาตุไม้

ธาตุกับตัวเลขมงคล

อิทธิพลของพลังตัวเลข 5 ธาตุ

 • พลังตัวเลขธาตุดิน 5 และ 7 ส่งเสริมด้านความมั่นคง
 • พลังตัวเลขธาตุน้ำ 2 และ 6 ส่งเสริมความรัก เสน่ห์
 • พลังตัวเลขธาตุไม้ 0 และ 4 ส่งเสริมด้านปฏิภาณไหวพริบ
 • พลังตัวเลขธาตุไฟ 1 และ 3 ส่งเสริมด้านหน้าที่การงาน
 • พลังตัวเลขธาตุทอง 8 และ 9 ส่งเริมด้านอำนาจบารมี

ธาตุกับตัวเลขมงคล

คู่ธาตุตามโหราศาสตร์ไทย

คู่ธาตุตามโหราศาสตร์ไทยแบ่งออกเป็น 4 ธาตุ คือ ไฟ ดิน ลม น้ำ เมื่อคู่ธาตุที่มีหมายเลขมาอยู่ร่วมกัน จะเรียกว่า คู่ธาตุ คือ คู่เลขที่ส่งเสริมพลังธาตุซึ่งกันและกัน ให้ผลทางพลังบวก แสดงถึงความเป็นปึกแผ่น ความยั่งยืน ชื่อเสียงเกียรติยศ

คู่ธาตุ

หมายเลขที่อยู่ร่วมกันเป็นคู่ธาตุกัน ส่งผลดีเอื้อประโยชน์แก่กัน คู่ธาตุที่ส่งผลดีจะมีอยู่เพียงคู่เดียวคือ คู่ธาตุ 46 เปรียบดังความมั่นคง สมบูรณ์ และเป็นพรรคพวกธาตุเดียวกันส่งเสริมพลังให้แก่กันและกันให้ยิ่งทรงพลังมากขึ้น 46 เป็นคู่ธาตุการเงิน ยิ่งส่งเสริมเรื่องการเงินให้ดีอย่างไม่ต้องสงสัย

ธาตุกับตัวเลขมงคล

 • 1 กับ 7 (อาทิตย์กับเสาร์) คู่ธาตุไฟ
 • 2 กับ 5 (จันทร์กับพฤหัส) คู่ธาตุดิน
 • 3 กับ 8 (อังคารกับราหู) คู่ธาตุลม
 • 4 กับ 6 (พุธกับศุกร์) คู่ธาตุน้ำ

ผลรวมที่บ่งบอกธาตุ

ผลรวมที่ดีมาก

 • 36 ธาตุไฟ ส่งเสริม ความรัก การงาน การเงิน เสน่ห์
 • 41 ธาตุไฟ ส่งเสริม สติปัญญา งาน ภาษา
 • 42 ธาตุลม ส่งเสริม ความรัก ครอบครัว การเงิน
 • 45 ธาตุไฟ ส่งเสริม การงาน สุขภาพ ผู้ใหญ่สนับสนุน
 • 51 ธาตุลม ส่งเสริม การงาน ภาษา ผู้ใหญ่สนับสนุน งานต่างประเทศ
 • 54 ธาตุไฟ ส่งเสริม การงาน สุขภาพ ผู้ใหญ่สนับสนุน โชคลาภ
 • 56 ธาตุน้ำ ส่งเสริม ความรัก สุขภาพ การเงิน ครอบครัว
 • 59 ธาตุไฟ ส่งเสริม การงาน สุขภาพ ผู้ใหญ่สนับสนุน ความสุข
 • 63 ธาตุไฟ ส่งเสริม ความรัก การงาน การเงิน เสน่ห์
 • 65 ธาตุน้ำ ส่งเสริม ความรัก สุขภาพ การเงิน ครอบครัว

ผลรวมดี

 • 40 ธาตุดิน ส่งเสริม การงาน การเงิน
 • 44 ธาตุน้ำ ส่งเสริม เจรจา การเงิน ค้าขาย
 • 46 ธาตุไฟ ส่งเสริม เจรจา การเงิน ค้าขาย
 • 50 ธาตุไฟ ส่งเสริม การงาน สุขภาพ ผู้ใหญ่สนับสนุน
 • 55 ธาตุไฟ ส่งเสริม การงาน สุขภาพ ผู้ใหญ่สนับสนุน
 • 60 ธาตุลม ส่งเสริม การงาน การเงิน
 • 62 ธาตุลม ส่งเสริม การงาน การเงิน
 • 64 ธาตุไฟ ส่งเสริม เจรจา การเงิน ค้าขาย