เบอร์ดูดีเปิดประวัติ! ท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งขุมทรัพย์ของความร่ำรวย

เทพที่โด่งดังที่สุดในยุค 2022 ณ เวลานี้ไม่มีใครไม่รู้จักท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งขุมทรัพย์ของความร่ำรวยแน่นอน วันนี้เบอร์ดูดีจะพาทุกคนไปรู้จักท่านให้มากยิ่งขึ้น ว่าท่านท้าวเวสสุวรรณคือใครและช่วยเรื่องอะไร รวมไปปถึงเผยบทสวดเพื่อบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณด้วยเช่นกัน ใครอ่านจบแล้วรับประกันว่าความรู้แน่นแน่นอน!

ท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งขุมทรัพย์ของความร่ำรวยคือใคร?

ท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพอสูรแห่งจตุโลกบาลที่ปัจจุบันผู้คนนิยมบูชากราบไหว้กันมากมาย ถือเป็นเทพที่มีฤทธิ์ถานุภาพสูงเพราะปกครองอยู่เหนือเหล่ามารและอสูรกายทั้งปวง เป็นเทพจตุโลกบาลประจำทิศเหนือ ประทับในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มีตำนานกล่าวถึงที่มาของท่านมากมาย โดยตำนานหนึ่งกล่าวไว้ว่าในอดีตชาติท้าวเวสสุวรรณเคยเป็นพราหมณ์ที่เปิดโรงงานขายหีบอ้อยมาก่อน และมีฐานะร่ำรวย เเละชอบนำเงินไปบริจาคให้ผู้ยากไร้

ด้วยผลบุญนี้ส่งผลให้ท้าวเวสสุวรรณได้รับพรจากพระพรหม เเละพระอิศวรให้เป็นอมตะ เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติของปฐพีทั้งปวง จึงเป็นเทพแห่งความร่ำรวยมั่งคังนั่นเอง และคำว่าเวส ในพระนามของท่านแปลว่า ‘พ่อค้าอันมีทรัพย์นั่นเอง’

นอกจากนี้ยังมีอีกตำนานหนึ่งกล่าวว่าเดิมท่านมีชื่อว่า ‘กุเวรพราหมณ์’ ในอดีตชาติท่านได้ทำบุญทำกุศลไว้มาก ส่งผลให้ต่อมาได้เกิดเป็นกษัตริย์เเห่งกรุงราชคฤห์ พระนามว่าพระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งเป็นสหายสนิทกับเจ้าชายสิทธัตถะ ครั้งเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์จึงเสร็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิมพิสารจนสามารถบรรลุเป็นโสดาบัน พระเจ้าพิมพิสารก็ได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหารให้แก่พระพุทธเจ้าใช้เป็นที่ประทับ ด้วยอานิสงค์นี้ทำให้พระเจ้าพิมพิสานได้กลายมาเป็นเทวดาที่มีอิทธิฤทธิ์มาก

รูปร่างหน้าตาของท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งขุมทรัพย์ของความร่ำรวย

คือยักษ์ที่ถือกระบองขนาดใหญ่เอา เพราะเป็นเจ้าแห่งอสูร รากษก และภูติผีปีศาจต่าง ๆ คนโบราณนิยมเเขวนรูปของท้าวเวสสุววรณไว้เหนือเปลนอนของเด็ก เพราะเชื่อว่าจะป้องกันไม่ให้ภูติผีปีศาจมารบกวนเด็กเล็กได้

ท้าวเวสสุวรรณช่วยเรื่องอะไร

จากประวัติที่กล่าวมาข้างต้นหลาย ๆ คนก็คงจะทราบแล้วว่าท้าวเวสสุวรรณช่วยเรื่องอะไร นอกจากท้าวเวสสุวรรณจะเป็นเทพเจ้าแห่งขุมทรัพย์ความร่ำรวย ท่านยังเป็นสัญลักษณ์ของมหาเศรษฐี ท่านมีหลายรูปที่เกี่ยวกับทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นท้าวรัตคัน ผู้มีเพชรอยู่เต็มท้อง ท้าวกุเวรรัตนบดีผู้เป็นใหญ่แห่งทรัพย์ แล้วท้าวธเณศวรซึ่งเป็นเจ้าแห่งทรัพย์

ดังนั้นหากตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็จะช่วยสนับสนุนเรื่องฐานะเงินทองได้ดี นอกจากนี้ท้าวเวสสุวรรณยังเป็นเทพอสูรที่มีอำนาจปกปักรักษา เพราะมีหน้าที่ปกครองภูตผีปิศาจทั้งปวง จึงมีฤทธิ์ช่วยคุ้มครองป้องกันภัยจากสิ่งชั่วร้ายได้

อีกหนึ่งหน้าที่ของท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งขุมทรัพย์ของความร่ำรวย คือการดูแลปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ให้การปกป้องดูแลผู้ที่กำลังนั่งสมาธิพระกรรมฐาน ช่วยขับไล่ภูติผีปิศาจ หรือวิญญาณร้าย แก้เสนียดอัปมงคลที่มาจากคุณไสยต่าง ๆ หลายคนจึงบูชาเพื่อให้ตนเองและครอบครัวปลอดภัย

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งขุมทรัพย์ของความร่ำรวย

ให้จุดธูปจำนวน 9 ดอก พร้อมดอกกุหลาบ 9 ดอก เวลาสวดคาถาบูชาให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกพระคุณของบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย รวมถึงระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

บทสวดท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งขุมทรัพย์ของความร่ำรวย

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

หากต้องการขอพรเพื่อแก้ปัญหาด้านการเงิน การงาน หรือโชคลาภ แต่ไม่สะดวกจะเดินทาง ก็สามารถกล่าวบทสวดกับท้าวเวสสุวรรณได้เองที่บ้าน โดยแนะนำให้หันไปทางทิศเหนือ หากมีผ้ายันต์ หรือองค์จำลองให้เตรียมเอาไว้ได้ ก่อนท่องบทสวดให้อาบน้ำ แต่งกายให้สะอาดสุภาพ จากนั้นให้เริ่มด้วยการสมาทานศีล 5 สวดมนต์เพื่อบูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร จากนั้นจึงจุดธูป 9 ดอก พร้อมพวงมาลัยดาวเรืองหรือดอกกุหลาบ 1 พวง แล้วตั้งนะโม 3 จบ ก่อนสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณให้ครบ 9 จบ

วิธีแก้บน เมื่อได้บนบานศาลกล่าวกับท้าวเวสสุวรรณเอาไว้

กรณีบนเรื่องการงาน ควรถวายสังฆทาน 1 ชุด โดยมีรองเท้าพระ1 คู่ อาสนสงฆ์ 1 ผืน พระพุทธรูป1องค์ และเข็มกับด้ายอีก 1 ชุด กรณีบนเรื่องการเงิน ควรถวายสังฆทาน 1 ชุด ช่วยชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท หรือถวายพระพุทธรูปขนาด 9 นิ้ว 1 องค์ กรณีบนเรื่องความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว ควรถวายดอกกุหลาบแดง กรณีบนเรื่องสุขภาพ ควรถวายหนังสือสวดมนต์ (เรื่อง 7 ตำนาน 12 ตำนานได้ยิ่งดี) ถวายที่วัด และปล่อยปลา

กรณีบนเรื่องการเรียน ให้ทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ถวายตำราเรียนนักธรรม จ่ายค่าเล่าเรียนถวายสงฆ์สามเณรในวัดที่มีการจัดสอนพระปริยัติธรรม กรณีบนเรื่องการสอบบรรจุ เริ่มงาน เลื่อนตำแหน่ง หรือโยกย้ายงาน ควรถวายสังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว และร่ม 1 คัน เมื่อบนเสร็จแล้วควรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลถวายท้าวเวสสุวรรณ และบริวาร และควรทำภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนหลังเห็นผลที่บนบานเอาไว้ ผู้ที่รับรูปจำลองของท้าวเวสสุวรรณไปบูชา ควรถือศีลแปดในวันเกิด และวันพระ

ข้อห้ามเมื่อบูชาท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งขุมทรัพย์ของความร่ำรวย

• ห้ามผิดศีล 5 ไม่ควรประพฤติตนไม่ดี ได้แก่ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักขโมย ผิดลูกผิดเมียผู้อื่น พูดเท็จ ให้ร้ายผู้อื่น ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และดื่มสุราของมึนเมา
• ห้ามทำลายศาสนา ทั้งทางตรง และทางอ้อม ตัวอย่างเช่นการยุยงหรือส่งเสริมให้ผู้อื่นหมดศรัทธาในศาสนา
• ห้ามทุจริต ประกอบแต่อาชีพสุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ หรือฉ้อโกงผู้อื่น
• ห้ามเห็นแก่ตัว และควรหมั่นให้ทาน

ผู้ที่บูชาท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งขุมทรัพย์ของความร่ำรวย นอกจากการกราบไหว้แล้ว ควรประพฤติตนโดยไม่ผิดข้อห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น เพราะจะส่งผลให้การบูชาสำริดผลได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้า พบเจอแต่ความสุข และร่ำรวยไปทรัพย์และเงินทอง

ก่อนจะตัดสินใจบูชาท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งขุมทรัพย์ของความร่ำรวยอย่าลืมเข้ามาค้นหาเบอร์มงคลที่เสริมความร่ำรวยในเว็บไซต์เบอร์ดูดีหรือคลิกที่นี่ https://bit.ly/3Arxz5f รับประกันเลยว่ายิ่งปังแน่นอนเพราะมีทั้งเบอร์ดีและมีเทพอารักษ์ขาอยู่รอบ ๆ ตัวอีกด้วย ใครชอบบทความนี้อย่าลืมแชร์ออกไปกันเยอะ ๆ นะคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *